Geplaatst op: 22-03-2024

Expeditie klimaattransitie strijkt neer in KAAP

'We laten graag zien waar we in Zeeland mee bezig zijn'.

Nieuwe inzichten tegen het licht houden, innovatieve projecten uit de regio belichten en ervaringen delen. Dat is het doel van de inspiratietrip ‘Expeditie Klimaattransitie’ van Katapult en Groenpact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden reizen samen, in meerdere etappes door heel Nederland om elkaar te inspireren. Eén van de stops was bij innovatiepunt de KAAP.  

Marlon Baarends van Dockwize: "Het is belangrijk om als publiek-private samenwerkingen onderling van elkaar te leren. Dat werkt toch het beste door dingen fysiek te laten zien. Zo leren we van initiatieven uit andere provincies en kunnen we landelijk verbinden. Natuurlijk laten we ook graag zien waar we in Zeeland mee bezig zijn." 

Katapult  

Katapult is een netwerk van meer dan 550 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. De doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij te verbeteren. Het voorstel ‘Opschaling van publiek-private samenwerkingen’ waar Katapult bij betrokken is, heeft 210 miljoen euro toegekend gekregen van het Nationaal Groeifonds. Vanuit dit fonds is in Zeeland het project New Waves opgestart.  

New Waves 

New Waves zet zich in om een duurzame en veilige delta te waarborgen. Hiervoor zijn nieuwe kennis, innovaties en uitvoeringskracht nodig. In Zeeland worden land en zee geconfronteerd met specifieke uitdagingen, zoals de stijgende zeespiegel, verzilting van de bodem en beperkte zoetwaterbeschikbaarheid. De aanvragende pps’en Dockwize, Delta Platform, Zephyros, WindDock, Energy Port Zeeland en FoodDelta Zeeland spelen (samen met mede-aanvragers Impuls Zeeland, Scalda en HZ University of Applied Sciences) in op de uitdagingen in de transities door samen één Zeeuws ecosysteem-pps (publiek-private samenwerking) te bouwen.  

 
Innovatiekracht uit de regio  

Tijdens de expeditie kregen bezoekers de kans om kennis te maken met diverse lokale innovators en initiatieven op het gebied van voedsel, energie en water. Het Thoolse bedrijf Prince Kunststof Infra deelden hun inzichten over innovatieve kunststof hulpstukken voor waterleidingen, terwijl Fieldlab Zephyros bezoekers meenam naar grote hoogten binnenin de nacelle van een windturbine. Marcin Beaufort van 'Koop, eet en beleef lokaal' verraste met een smaakvol Zeeuws gerecht, terwijl Terra Inspectioneering met een drone een 360° scan maakte van de KAAP. Daarnaast onthulde Joost Wouters van The Seaweed Company de veelbelovende toepassingen van zeewier, en deelden vertegenwoordigers van Talent voor Zeeland hun missie om jong talent te inspireren voor de transitie in Zeeland. 

"Bezoekers waren onder de indruk van de initiatieven en innovatie die Zeeland te bieden heeft. Dat laten we nog veel te weinig zien, dus dit soort expedities zijn ook heel belangrijk voor het Zeeuwse innovatie ecosysteem.", aldus Marlon.  

De 'Expeditie Klimaattransitie' belooft nog meer spannende ontdekkingen te brengen op haar verdere reis door Nederland, waarbij inspiratie en samenwerking centraal staan in de strijd tegen klimaatverandering. Meer informatie over de expeditie vind je op deze site.