Fieldlab Zephyros: Zero downtime & Zero on-site maintenance

Het doel van World Class Maintenance Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Zo komen we steeds een beetje dichterbij het waarmaken van van de ambitie van Fieldlab Zephyros: Zero downtime & Zero on-site maintenance. Het werken hieraan versnelt de energietransitie, en draagt eraan bij dat energie van zee ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame bron wordt.

Nacelle in de KAAP

In dit kader heeft Fieldlab Zephyros een nacelle naar de KAAP laten komen. Dit is een machinekamer van een windturbine. Het onderwijs en bedrijfsleven kunnen hier samen gebruik van maken om zo de ontwikkeling van slimme gedigitaliseerde en gerobotiseerde onderhoudsoplossingen te stimuleren.

Wil je ook gebruikmaken van de KAAP? Neem dan contact op Marlon Baarends via marlon@dockwize.nl.